- Nota Prawna - suplementy

Nota PRAWNA

informujemy:

1. TIANSHI – TIENS jest firmą międzynarodową, dlatego nasze materiały na stronie zawierają zdjęcia  i opisy produktów dostępnych także w innych krajach Unii Europejskiej.

2. Materiały zawarte na naszych stronach, nie mogą służyć jako recepty i wskazówki do leczenia chorób.

3. Opisywane preparaty nie są lekarstwami, tylko suplementami żywieniowymi i ich zadanie to:  profilaktyka.

4. W każdej chorobie człowiek powinien być pod opieką dobrego lekarza, ale każdy pełnoletni człowiek ma prawo do samodzielnego wyboru sposobu leczenia.

5. W opisach niektórych preparatów są użyte określenia sugerujące, że preparat leczy (lub określenia bliskoznaczne). Są to przedruki z badań naukowych, opinii lekarzy itp. Są to stwierdzenia i sugestie ważne jedynie w przypadku, gdy dany preparat  przepisze lekarz! W każdym innym przypadku słowa te należy pominąć.

6. Wszystkie treści zawarte na naszych stronach mają wyłącznie cel informacyjny i edukacyjny. Nie mogą służyć do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów leczenia różnych chorób.

7. Stan Zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi.

8. Materiały, treści tej witryny nie są medycznymi radami i receptami, ani zaleceniami środków leczniczych.

Od nas, do czytelników tej witryny:

1. Wszystkie informacje staramy się przedstawić rzetelnie, w oparciu o książki, artykuły, informacje producentów, wskazówki lekarzy z którymi współpracujemy i w oparciu o nasze własne doświadczenia w drodze do odzyskania i zachowania Zdrowia.

2. Informacje mają na celu przedstawienie różnych możliwości pomocy organizmowi w odzyskaniu i zachowaniu Zdrowia, oraz umożliwienie zakupu dobrych, sprawdzonych preparatów o charakterze suplementów diety.

3. Mamy ogromny szacunek do medycyny akademickiej. Znamy wielu polskich i zagranicznych wspaniałych lekarzy.

Autor tej noty zawdzięcza życie fenomenalnym lekarzom A.M. w Gdańsku. Ale pomimo geniuszu lekarzy, choroba była nieuleczalna. Wspaniała lekarka, pani docent  Z. powiedziała: „moja medycyna zrobiła wszystko co mogła. Uratowała ci życie, ale choroby wyleczyć nie potrafi.  Ale oprócz mojej medycyny na świecie są jeszcze różne dziwy: jest medycyna chińska, energetyczna, holistyczna, szukaj”. Jej słowom zawdzięczam to, że dziś (po 28-miu latach) żyję i jestem zdrowy.

OPINIE LEKARZY:

a) dr n. med., Dyrektor AFB H. Michaelisce

„Medycyna końca XX wieku, tak skuteczna w leczeniu stanów ostrych, imponująca osiągnięciami transplantologii i implantologii, wydaje się bezradna wobec schorzeń w naturze chronicznej dotyczącej przeważającej liczby chorych. O ile na początku XX wieku ilościowy stosunek zachorowań ostrych do przewlekłych wynosił 9 : 1, o tyle w naszych czasach stosunek ten jest odwrotny. Stale wzrasta liczba chorych przewlekle z zespołami reumatycznymi, autoimmunologicznymi, nowotworowymi, alergicznymi, bólowymi czy uwarunkowanymi czynnikami środowiskowymi i trybem naszego życia. Chorym tym współczesna medycyna niewiele ma do zaoferowania oprócz objawowej czy substytucyjnej farmakoterapii oraz metod inwazyjnych jak skalpel czy napromieniowanie.
Brak postępu w leczeniu tych właśnie stanów wyznacza prawdziwe granice naszych medycznych możliwości na początku trzeciego tysiąclecia”.

b) Prof. P. Lampe:
„Jedną z tragicznych rzeczy, które zdarzyły się w poprzedniej epoce, było przekonanie, że lekarz jest bezdyskusyjną wyrocznią. Nie zapominajmy, że to jest nasze życie i nasze zdrowie, jedyne i niepowtarzalne. Należy je traktować poważnie”.

c) Dr n. med. M. Ziębowski:

„Jak wynika z moich doświadczeń lekarza z dwudziestoparoletnią praktyką, chorób przewlekłych nie da się wyleczyć lekami chemicznymi, sprzecznymi z naturą. Natura zawsze ma rację”.