- Gwarancje, instrukcje i reklamacje

Gwarancje, instrukcje i reklamacje

Ponieważ w naszym sklepie są różne grypy produktów do każdej z nich będą osobne różnego rodzaju gwarancje i instrukcje użytkowania które będą mogli Państwo znaleźć tutaj. Ogólne zasady reklamacji są omówione  w  naszym regulaminie  § 6 

Nie odbieramy Paczek za pobraniem.  Sklep Multistore24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. W przypadku uznania reklamacji, pieniądze zwracamy na konto bankowe. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar zostaje zwrócony Kupującemu na jego koszt, w przypadku nie odebrania paczki nie zostanie ona powtórnie wysłana  do  kupującego jeśli nie ureguluje on płatności za wysłanie paczki.

Zwrot towaru  prosimy dostarczać kurierem lub pocztą za  podaniem na liście przewozowym nr  telefon 602395051

 

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

 

- rzecz nieprefabrykowana, stworzona,  przycięta, utworzona, wytworozna na indywidualne zamówienie konsumenta, - szczególnie w naszej ofercie są to  meble na zamówienie i inne tego typu przedmioty, ściągane specjalnie na życzenie kleitna z zagranicy np 

- rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

-  rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

- rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z

innymi rzeczami,

- nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

-  dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

- treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.


Biżuteria
,

Najważniejsza jest dla nas satysfakcja Klienta dlatego dajemy na naszą biżuterię aż  6 miesięcy gwarancji.

 Zasady gwarancji:

 1) Istnieje możliwość wymiany towaru na inny produkt w tej samej cenie bądź droższy. Pod warunkiem, że wymieniany towar jest nieużywany, kompletny, czysty, pozbawiony śladów użytkowania, oraz w przypadku gdy towar będzie dostępny na naszej stronie. Do jednego zamówienia możliwa będzie jednokrotna wymiana towaru na inny. Towar należy starannie zapakować w bezpieczne opakowanie, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu (jeżeli produkt dotrze do nas uszkodzony lub zniszczony wymiana nie będzie możliwa). Koszty przesyłki w obie strony pokrywa klient. Prośby o wymianę bez uiszczenia kosztów przesyłki powrotnej według cen opcji dostawy nie będą uwzględnione, oraz odesłać przesyłką rejestrowaną (list polecony, kurier) zachowując dowód nadania na nasz adres. Wszystkie przesyłki które wysyłamy są ubezpieczone – koszt  Ubezpieczenia jest w cenie kosztów wysyłki. Wysyłka reklamacyjna może być  wysłana tylko przez Kuriera DPD z potwierdzeniem osobistego odbioru. Koszty nie podjęcie  przesyłki w terminie jej dostarczenia pokrywa klient.

 

2) Wymiana w wyniku błędu sklepu, jeśli otrzymają Państwo towar niezgodny z zamówieniem prosimy o kontakt. W takim wypadku koszty przesyłki w obie strony będą pokrywane przez Sklep. Towar należy starannie zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, oraz odesłać przesyłką rejestrowaną (list polecony, kurier) zachowując dowód nadania na nasz adres.

 

3) W przypadku towaru wadliwego należy zgłosić pisemną reklamację, w raz z załaczonymi zdjęciami prosimy o wysłanie ich na mail reklamacja(at)multistrre24.pl . Towary oferowane w sklepie internetowym, są fabrycznie nowe. W przypadku gdyby tak  nie było w kązdym produkcje w opisie  bedzie o tym adnotacja, czerwonym drukiem. Reklamacji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania, narażania produktu na niekorzystne warunki otoczenia (kontakt z wodą, chemią gospodarczą, tarcie produktu o szorstkie powierzchnie itd.) jak również uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zmęczenia materiału w czasie jego użytkowania. Nie stanowią podstawy reklamacji również różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. W przypadku reklamacji towaru posiadającego wady fabryczne, należy kontaktować się ze sklepem drogą mailową lub telefoniczną, zawsze dosyłając zdjęcia  na  wyżej wymieniony mail.

W biżuteria z powodów wykorzystani różnych materiałów  np. rzemieni naturalnych, farb i barwników, nie może mieć kontaktu z wodą.

 

W przypadku uznania reklamacji, pieniądze zwracamy na konto bankowe, rachunek karty platniczej, którą dokonano płatności .

  • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar zostaje zwrócony Kupującemu na jego koszt.

 

 

JONIZATORY  WODY i MAŁE AGD

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski, posiadające dowód zakupu.

Brak dowodu zakupu, pozbawia użytkownika podstawy do ubiegania się o gwarancję.

2.  Warunkiem ważności gwarancji jest odesłanie urządzenia wraz z dokładnym opisem usterki, wpisaną datą sprzedaży i typu urządzenia potwierdzone dowodem zakupu.

3.  Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia do naprawy sprzętu kompletnego wraz z dokumentami w przeciwnym razie reklamacja może nie być uznana.

4.  Reklamowany sprzęt powinien zostać dostarczony do serwisu w oryginalnym opakowaniu, lub w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem – w przypadku nie dopełnienia tego warunku, odpowiedzialność zaewentualne uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu ponosi użytkownik

5. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia.

6. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w urządzeniu w chwili jego zakupu (wady produkcyjne, wady technologii) i nie została spowodowana przez Użytkownika.

7. Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu gotówki lub wymiany urządzenia na nowe w przypadku gdy:

a) w okresie gwarancji gwarant dokona trzech napraw istotnych tego samego elementu i element ten będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) Gwarant stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady urządzenia nie jest możliwe.

8. W razie wymiany urządzenia na nowe Nabywca może zostać obciążony kosztem brakujących lub uszkodzonych

przez niego elementów urządzenia a także kosztem ich wymiany.

9. W okresie gwarancji jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania napraw i konserwacji urządzenia jest  Gwarant, firma - GREKOS Grzegorz Kostka od którego nasz sklep  zaopatruje się w asortyment lub wskazany przez niego inny podmiot upoważniony do pełnienia serwisu. Sposób naprawy ustala gwarant.

10. Utrata gwarancji:

- Dokonywanie jakichkolwiek napraw i ingerencji w urządzenie dokonanych przez osoby lub instytucje nie upoważnione przez gwaranta, powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

- Naruszenie plomb lub znaków fabrycznych

- Stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia (mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych zalaniem itp.) spowodowanych przyczynami zewnętrznymi.

- Karta Gwarancyjna bez symbolu/numeru urządzenia, daty i pieczęci Sprzedawcy nie powoduje powstania po stronie Gwaranta zobowiązań wynikających z niniejsze gwarancji.

11.  Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy.

12. W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych, termin naprawy może zostać przedłużony.

13. W przypadku nie stwierdzenia wad lub jeżeli powstała z przyczyn określonych w pkt. 4 i 10, albo gdy gwarancja wygasła, koszty transportu i wykonanych napraw pokrywa Użytkownik.

14. Użytkownik pokrywa koszty: czynności dotyczących konserwacji urządzenia, elementów podlegających naturalnemu zużyciu (lampy, filtry, kable połączeniowe, bezpieczniki, baterie itp.)oraz koszty ich wymiany.

15. Gwarancja nie obejmuje:

a) Czynności związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana elementów

podlegających naturalnemu zużyciu).

b) Usuwania wad powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnej z instrukcją lub zaleceniami instrukcji obsługi

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek obrażeń ciała lub strat materialnych, bądź

jakichkolwiek szkód specjalnych, incydentalnych, przypadkowych lub wynikowych. Jedyna rekompensatą z tytułu naruszenia niniejszej gwarancji jest naprawa lub wymiana urządzenia według uznania firmy Grekos. Gwarant w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty określonej przepisami prawnymi powyżej

ceny zakupu Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza,

ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Nazwa produktu.....................................

...................................................

................................................

Typ:...............................................

...................................................

...................................................

.......

Nr fabryczny.......................................

...................................................

...................................................

..

Data sprzedaży.....................................

...................................................

..................................................

Gwarantem większości produktów jest firma GREKOS Grzegorz Kostka, Ul. Gaikowa 41a, 43-220 Bojszowy,

 

Dystrybutor Multistore24.pl

Korporacja Spinka Sp z.o.o

Ul. Rosoła 13/1

W-wa 02-796

Nip 951 250 51 85

Tel 602395051

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------