Mikroskopy Stereoskopowe

Mikroskopy Stereoskopowe

Mikroskopy stereoskopowe

 


Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną (stereoskopową) obserwację obiektów w świetle przechodzącym i odbitym, znajdując zastosowanie m.in. w: biologii, paleontologii, entomologii, krystalografii, kryminalistyce, mineralogii, jubilerstwie, przemyśle.

Przedstawiono tu mikroskopy serii MST 132 Edu i MST 132 Lab.

Seria mikroskopów MST 132 Lab, oznaczona kolejnymi numerami 1 do 10, w zależności od wersji, oferuje nowe możliwości  dla zaawansowanych prac laboratoryjnych i naukowych.

Mikroskopy stereoskopowe, z uwagi na swoją specyfikę,  zostały zaprezentowane w podziale na grupy odpowiadające rodzajowi statywu mikroskopu: statyw prosty, kolumnowy, wiszący i uchylny.