Probiotyki w leczeniu otyłości

15-09-2023

Probiotyki w leczeniu otyłości

 

39% osób w wieku powyżej 18 lat ma nadwagę

Zmiany w nawykach żywieniowych oraz zwiększona dostępność wysokokalorycznej żywności sprawiły, że nadwaga i otyłość są jednymi z najpoważniejszych problemów zdrowotnych naszej ery.  W 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że 39% osób w wieku powyżej 18 lat ma nadwagę, a światowe rozpowszechnienie otyłości wzrosło prawie trzykrotnie w latach 1975-2016. Ponadto, w raporcie WHO podano, że blisko 2,8 mln zgonów rocznie jest konsekwencją nadwagi i schorzeń związanych z otyłością w tym nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia i insulinooporność, udaru niedokrwiennego mózgu, cukrzycy typu 2, a także rozwoju nowotworów [WHO  2016].

Mikrobiota jelitowa może przyczyniać się do otyłości

Na otyłość i zespół metaboliczny sensu lato wpływa wiele czynników fizjologicznych, które oprócz czynników genetycznych i środowiskowych są silnie związane z dietą, która oddziaływuje na mikrobiotę jelitową. Co ważne, w ostatnich latach pojawiło się sporo dowodów na to, że mikrobiota jelitowa może przyczyniać się do otyłości [Castaner i wsp. 2018; Bell 2017; Festi i wsp. 2014]. Pomimo nadal istniejących niejasności w tej kwestii już teraz możemy stwierdzić, że mikrobiota wpływa na otyłość poprzez w tym fermentację węglowodanów, lipogenezę, magazynowanie nadmiaru energii, hormony czy neuroprzekaźniki z których niektóre są znane z kontroli spożycia pokarmu i regulacji bilansu energetycznego [Shahid i wsp. 2018].

 

Rozwiązaniem są być probiotyki

Wyżej wymienione fakty sugerują, że manipulacja mikrobiotą jelitową poprzez dietę lub inne środki może przynieść korzystne efekty poprzez przywrócenie integralności funkcjonalnej jelit i odwrócenie dysbiozy, która jest charakterystyczna dla otyłości. Takie podejście jest bardzo pożądane, ponieważ obniżyłoby koszty leczenia i znacznie zmniejszyło ryzyko szkody dla pacjenta w porównaniu z bardziej drastycznymi i inwazyjnymi interwencjami stosowanymi obecnie w leczeniu otyłości, takimi jak chirurgia bariatryczna. W tej kwestii bardzo dobrym rozwiązaniem wydają się być probiotyki, które już teraz powszechnie uważane są za czynnik interwencyjny w manipulowaniu składem mikrobioty jelitowej.

Naukowcy udokumentowali spadek masy ciała i BMI

Jak dowodzą badania naukowe kilka probiotyków, stosowanych samodzielnie lub w mieszankach symbiotycznych jest w stanie działać przeciw otyłości poprzez mechanizmy specyficzne dla danego gatunku i szczepu np. poprzez modulacja mikrobioty jelitowej, zmniejszenie insulinooporności, zwiększenie sytości [Abenavoli i wsp. 2019]. Przykładowo, gatunki Lactobacillus spp. w tym L. Casei, L. gasseri, L. rhamnosus, L. plantarum oraz Bifidobacterium spp. np. B. infantis, B. longum, i B. brev zostały z powodzeniem wykorzystane w dobrze poznanych zwierzęcych modelach otyłości ze względu na ich niską patogenność i niski poziom antybiotykooporności [Cerdó i wsp. 2019]. Probiotykoterapie z udziałem w/w gatunków prowadziły w do mniejszego przyrostu masy ciała i zmniejszenia akumulacji tłuszczu. Natomiast w badaniach przeprowadzonych na ludziach można wyróżnić badania pediatryczne. Przykładowo, suplementacja Lactobacillus rhamnosus GG w leczenie dzieci przez sześć miesięcy obniżyły przyrost masy ciała w tej podgrupie badanych (zakres wiekowy 1-4 lata)  [Luoto i wsp. 2010]. Ponadto, po zastosowaniu wielo-szczepowych kompozycji probiotycznych zawierających m.in. L. rhamnosus L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. Bulgaricus, L. paracasei, L. plantarum czy B. longum odnotowano korzystny wpływ na BMI, stłuszczenie wątroby, insulinooporność i poziom GLP-1 u leczonych na otyłość dzieci [Alisi i wsp. 2014; Famouri i wsp. 2017]. Pozytywny efekty oddziaływania probiotyków zostały również odnotowane na dorosłych. Naukowcy podając chorym szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium udokumentowali istotny spadek masy ciała, BMI, obwodu talii i masy tłuszczu [Higashikawa i wsp. 2016; Kim i wsp. 2018; Minami i wsp. 2018].

 

EkoSynbiotyk - skuteczny probiotyk w walce z nadwagą

Podsumowując warto dodać, iż w EkoSynbiotyku znajdują się gatunki bakterii probiotycznych, które jak wskazują wyżej opisane badania mają działanie wspomagające w leczenia otyłości, m.in są to Lactobacillus plantarum, L. acidophilus oraz Bifidobacterium longum. Co ważne, szczepy występujące w EkoSynbiotyku pochodzą z naturalnej fermentacji, która potęguje ich działanie probiotyczne.

 

Literatura:
1. WHO. Overweight and Obesity. Available online: czytaj więcej
2. Castaner, O.; Goday, A.; Park, Y.M.; Lee, S.H.; Magkos, F.; Shiow, S.T.E.; Schröder, H. The Gut Microbiome Profile in Obesity: A Systematic Review. Int. J. Endocrinol. 2018, 2018, 4095789. czytaj więcej
3. Bell, C.G. The Epigenomic Analysis of Human Obesity. Obesity 2017, 25, 1471–1481. czytaj więcej
4. Festi, D.; Schiumerini, R.; Eusebi, L.H.; Marasco, G.; Taddia, M.; Colecchia, A. Gut microbiota and metabolic syndrome. World J. Gastroenterol. 2014, 20, 16079–16094. czytaj więcej
5. Shahid, S.U.; Irfan, U. The gut microbiota and its potential role in obesity. Future Microbiol. 2018, 13, 589–603. czytaj więcej
6. Abenavoli, L.; Scarpellini, E.; Colica, C.; Boccuto, L.; Salehi, B.; Sharifi-Rad, J.; Aiello, V.; Romano, B.; De Lorenzo, A.; Izzo, A.A.; Capasso, R. Gut Microbiota and Obesity: A Role for Probiotics. Nutrients 2019, 11, 2690. czytaj więcej
7. Cerdó, T.; García-Santos, J.A.; Bermúdez, M.G.; Campoy, C. The Role of Probiotics and Prebiotics in the Prevention and Treatment of Obesity. Nutrients 2019, 11, 635. czytaj więcej
8. Luoto, R.; Kalliomäki, M.; Laitinen, K.; Isolauri, E. The impact of perinatal probiotic intervention on the development of overweight and obesity: Follow-up study from birth to 10 years. Int. J. Obes. 2010, 34, 1531–1537. [Google Scholar] [CrossRef]
9. Alisi, A.; Bedogni, G.; Baviera, G.; Giorgio, V.; Porro, E.; Paris, C.; Giammaria, P.; Reali, L.; Anania, F.; Nobili, V. Randomised clinical trial: The beneficial effects of VSL#3 in obese children with non-alcoholic steatohepatitis. Aliment. Pharm. Ther. 2014, 39, 1276–1285. czytaj więcej
10. Famouri, F.; Shariat, Z.; Hashemipour, M.; Keikha, M.; Kelishadi, R. Effects of probiotics on nonalcoholic fatty liver disease in obese children and adolescents. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2017, 64, 413–417. czytaj więcej
11. Higashikawa, F.; Noda, M.; Awaya, T.; Danshiitsoodol, N.; Matoba, Y.; Kumagai, T.; Sugiyama, M. Antiobesity effect of Pediococcus pentosaceus LP28 on overweight subjects: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Eur. J. Clin. Nutr. 2016, 70, 582–587. czytaj więcej
12. Kim, J.; Yun, J.M.; Kim, M.K.; Kwon, O.; Cho, B. Lactobacillus gasseri BNR17 Supplementation Reduces the Visceral Fat Accumulation and Waist Circumference in Obese Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J. Med. Food 2018, 21, 454–461. czytaj więcej
13. Minami, J.; Iwabuchi, N.; Tanaka, M.; Yamauchi, K.; Xiao, J.-Z.; Abe, F.; Sakane, N. Effects of Bifidobacterium breve B-3 on body fat reductions in pre-obese adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Biosci. Microbiota Food Health 2018, 37, 67–75. czytaj więcej

WHO oszacowało, że 39% osób w wieku powyżej 18 lat ma nadwagę, a światowe rozpowszechnienie otyłości wzrosło prawie trzykrotnie w latach od 1975.

 

 

Polecane produkty

EkoSynbiotyk – 7x25ml na wakacje! na wypróbowanie

EkoSynbiotyk – 7x25ml na wakacje! na wypróbowanie

Połączenie probiotyku i prebiotyku, które powstaje w wielomiesięcznym procesie fermentacji. Preparat zawiera ponad 4000 różnych metabolitów ...